Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom

Library

 

Vesna Vojvodić, M.A., J.D. > Library > Estate Administration

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom
Testament je dokument kojim se raspolaže imovinom za slučaj smrti. Taj dokument može samo lično da se sastavi i jedino onda ako je čovek u stanju da upravlja svojim postupcima tj. ako ima punu poslovnu sposobnost. Ako čovek ne napravi testament dok ima punu poslovnu sposobnost to više neće ...