Отворено писмо Министарству правде Републике Србије

Library

 

Vesna Vojvodić, M.A., J.D. > Library > čitajte na našem jeziku - читајте на нашем језику

Отворено писмо Министарству правде Републике Србије

Отворено писмо Министарству правде Републике Србије
Od početka 2017-te godine građani koji žive u Kanadi izloženi su velikim preprekama prilikom overe punomoćja kojim daju ovlašćenja za raspolaganje nepokretnom imovinom u Srbiji. Diplomatska predstavništva Srbije u Kanadi uspostavila su novu praksu. U mnogim slučajevima rezultat nove prakse ...

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom
Testament je dokument kojim se raspolaže imovinom za slučaj smrti. Taj dokument može samo lično da se sastavi i jedino onda ako je čovek u stanju da upravlja svojim postupcima tj. ako ima punu poslovnu sposobnost. Ako čovek ne napravi testament dok ima punu poslovnu sposobnost to više neće ...

Zašto je potrebno imati testament?

Zašto je potrebno imati testament?
Stara poslovica, da postoje jedino dve stvari koje su sigurne u životu: smrt i porez, je surovo precizna i tačna. Zato je veoma važno da za života razmislimo o tim izvesnostima radi dobra naših bližnjih i radi odgovornosti prema godinama napora da steknemo imovinu. Verujem da nije zanemarljiv ...