Zašto je potrebno imati testament?

Library

 

Vesna Vojvodić, M.A., J.D. > Library > čitajte na našem jeziku - читајте на нашем језику

Zašto je potrebno imati testament?

Zašto je potrebno imati testament?
Stara poslovica, da postoje jedino dve stvari koje su sigurne u životu: smrt i porez, je surovo precizna i tačna. Zato je veoma važno da za života razmislimo o tim izvesnostima radi dobra naših bližnjih i radi odgovornosti prema godinama napora da steknemo imovinu. Verujem da nije zanemarljiv ...

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom

Još o testamenutu i upravljanju zaostavštinom
Testament je dokument kojim se raspolaže imovinom za slučaj smrti. Taj dokument može samo lično da se sastavi i jedino onda ako je čovek u stanju da upravlja svojim postupcima tj. ako ima punu poslovnu sposobnost. Ako čovek ne napravi testament dok ima punu poslovnu sposobnost to više neće ...